سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
1830
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1641
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1472
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1062
۱۳۹۷-۰۳-۰۴
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
1138