سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
2038
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1824
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1695
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1203
۱۳۹۷-۰۳-۰۴
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
1297