سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۰-۰۵-۰۸
1159
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۰-۰۵-۰۸
1066
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۰-۰۵-۰۸
888
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
1143
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
1059