سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
1014
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
874
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۹-۰۵-۰۹
723
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۰۴-۰۶
924