گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
128
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۷-۱۰-۰۷
169
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
206
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
185
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
144
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
132
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
111