گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینمجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیبهترین فصلامکانات عمومیخدمات در محلکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
354
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۳۹۸-۰۶-۲۲
187
۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
206
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
241
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
255
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
208
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
284
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
288
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
291