گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینحیاطفاصله از مرکز شهرفاصله از شهربافت اجتماعیدورهبهترین فصلامکانات عمومیکمبودهاکدتعداد اتاقپارکینگجمعیتامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۵-۰۵
۱۴۰۰-۰۵-۱۱
850
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۱۴۰۶-۱۲-۲۲
473
۱۳۹۸-۰۳-۲۵
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
1303
۱۳۹۷-۰۶-۱۴
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
1274
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶
1275
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
2017
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
2563
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
2226
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
2180
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
1668