گردشگری و حمل و نقلrss

فاصله از فرودگاهمساحتحمامحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
975
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
1109