گردشگری و حمل و نقلrss

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتحمامفاصله با پمپ بنزینمجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیدورهبهترین فصلامکانات عمومیکمبودهاکدتعداد اتاقپارکینگامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
۱۳۹۹-۰۲-۲۵
617
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
۱۳۹۸-۰۶-۳۱
699
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۹-۰۴-۱۳
9846
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۹-۰۷-۲۹
1434
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
1610