روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
1074
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
581
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
825

مشاغل مرتبط