مجموعه هاrss
فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیخدمات در محلکدپارکینگتعداد طبقه