استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۹-۱۹
۱۳۹۸-۰۹-۲۶
15
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
18
۱۳۹۷-۰۹-۱۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۱
32

کاریابی سبلان

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۳
۱۳۹۷-۱۲-۲۰
49

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
27
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
45
۱۳۹۷-۰۸-۱۴
۱۳۹۸-۰۸-۲۱
127
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
146

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
109

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
107