استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
495

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
130
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
458
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
472
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
411

کافه ورتا

اطلاعات کامل
جدید
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
24
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
373