استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۰
91

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
277
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
432
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۷
597
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
517
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
548
۱۳۹۸-۰۳-۲۸
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
37