تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۰
262

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
467
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
575
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۷
710
۱۳۹۸-۰۵-۱۲
۱۳۹۹-۰۵-۱۳
27

رستوران خان جان

اطلاعات کامل
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۱۳۹۹-۰۵-۱۰
41
۱۳۹۸-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۴-۳۱
143
۱۳۹۸-۰۳-۲۸
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
168