تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۳۹۹-۰۳-۱۰
449

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
748
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
958
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۳۹۸-۱۲-۱۰
646
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
767
۱۳۹۸-۰۷-۱۸
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
85
۱۳۹۸-۰۵-۱۲
۱۳۹۹-۰۵-۱۳
115

رستوران خان جان

اطلاعات کامل
پیک رایگان : ندارد
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۱۳۹۹-۰۵-۱۰
135