تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد

فست فود نشاط مفید

اطلاعات کامل
پیک رایگان : دارد
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
190
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
336
۱۳۹۷-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
474
۱۳۹۸-۰۲-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۲۹
10
۱۳۹۸-۰۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۲-۱۸
43

کافه ورتا

اطلاعات کامل
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
112
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
731
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
499