اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
628
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
1655

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
815
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
822
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1550
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
801
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
1016
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
2460