اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
244
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
184
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
935
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
2412

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
1129
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
1049
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۵
1864
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
1010
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۴۰۰-۰۶-۰۹
1269