اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1141
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1703
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1838
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
7122

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2310
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2044
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
3796
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۲-۰۶-۳۰
3630
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2244