اردبیل

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
337
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
712

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
518
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
601
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
1069
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
603
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۸-۰۶-۱۱
767
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1931
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1256