اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
495
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
953
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۱-۰۲-۰۵
899
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
5333

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1785
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1548
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
2788
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۲-۰۶-۳۰
1608
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
1697
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
3327