مشگین شهر

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهفاصله با پمپ بنزینفاصله از مرکز شهربهترین فصلبرگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۶-۲۵
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
786
۱۳۹۶-۰۶-۲۵
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
350
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
1425
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۷-۰۶-۳۰
320
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
۱۳۹۷-۰۶-۲۵
367